Hero image Rada partnerstva
Rada partnerstva 2021 - 2027
Scroll down

Rada partnerstva Košického kraja pre integrovaný územný rozvoj predstavuje inštitucionálny mechanizmus pre definovanie územných cieľov prostredníctvom Integrovanej územnej stratégie a ich realizáciu v programovom období EÚ 2021 až 2027.

Zistiť viac

Zobraziť staršie

Kraj pripravuje novú rozvojovú stratégiu 2021-2027

Nové programové obdobie na národnej úrovni koordinuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI). Rozpočet na financovanie rozvojových cieľov Európskej únie na roky 2021 – 2027 sa pre Slovensko predbežne pohybuje na úrovni vyše 18,6 miliardy eur.

Zistiť viac

rada_partnerstva_photo

Kraj pripravuje novú rozvojovú stratégiu 2021-2027

rada_partnerstva_photo

Kontakt

Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Kontaktné osoby

Ing. Angelika Theinerová
angelika.theinerova@vucke.sk
Tel.: 055/619 66 92

Mgr. Mária Lopatníková
maria.lopatnikova@vucke.sk
Tel.: 055/619 66 74

rada_partnerstva_kontakt