Zasadnutia

Predsedníctvo Rady partnerstva Komory Rady partnerstva refresh

30. 10. 2023 Uznesenie_3_2_2023

30. 10. 2023 Uznesenie_2_3_2023

30. 10. 2023 Uznesenie_1_3_2023

30. 10. 2023 Prezencna_listina_3. zasadnutie_Predsednictva_RP

30. 10. 2023 Zapisnica_PRP_3

6. 10. 2023 Pozvanka 3. zasadutie Predsednictva RP

18. 10. 2023 Uznesenie 3-2 2023

18. 10. 2023 Uznesenie 2-2 2023

18. 10. 2023 Uznesenie 1-2 2023

18. 10. 2023 Prezencna_listina_2. zasadnutie_Predsednictva_RP

18. 10. 2023 Zapisnica_z 2._zasadnutia_PRP

27. 9. 2023 Pozvanka 2. zasadutie Predsednictva RP

12. 9. 2023 Uznesenie 1-3 2023

12. 9. 2023 Uznesenie 1-2 2023

12. 9. 2023 Uznesenie 1-1 2023

12. 9. 2023 Prezencna_listina_1.zasadnutie_PRP

12. 9. 2023 Zapisnica z PRP 1

25. 8. 2023 Pozvánka 1. zasadutie Predsednictva RP

17. 9. 2020 Spišská Nová Ves (pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica)

18. 9. 2020 Michalovce (pre okresy Michalovce a Sobrance)

21. 9. 2020 Košice (pre okres Košice I, II, III, IV, Košice-mesto)

22. 9. 2020 Trebišov

23. 9. 2020 Rožňava

16. 6. 2021 Tematická komisia pre životné prostredie Košického kraja

22. 6. 2021 Tematická komisia pre sociálne záležitosti a zdravotníctvo Košického kraja

23. 6. 2021 Tematická komisia pre udržateľnú dopravu Košického kraja

24. 6. 2021 Tematická komisia pre cieľ politiky súdržnosti 1

28. 6. 2021 Tematická komisia pre školstvo a šport Košického kraja

1. 7. 2021 Tematická komisia pre kultúru a cestovný ruch Košického kraja

26. 4. 2023 Ustanovujúce zasadnutie Komôr rady partnerstva a prvé zasadnutie Rady partnerstva

Kontakt

Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Kontaktné osoby

Ing. Angelika Theinerová
angelika.theinerova@vucke.sk
Tel.: 055/619 66 92

Mgr. Mária Lopatníková
maria.lopatnikova@vucke.sk
Tel.: 055/619 66 74

rada_partnerstva_kontakt